Skip to main content

Full text of "Bijlage 205498"

See other formats


The August 16, 2012 earthquake near 
Huizinge (Groningen) 

Bernard Dost and Dirk Kraaijpoel 
KNMI, De Bilt January 2013 Samenvatting In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek door het KNMI naar de aardbeving van 
16 augustus 2012 bij Huizinge, gemeente Loppersum, in de provincie Groningen. De locatie van de 
aardbeving is berekend met behulp van een lokaal snelheidsmodel van de ondergrond en lokale 
acceleratie data. Resultaat is een verplaatsing van ca 0.5 km naar het westen ten opzicht van de eerste 
analyse. De sterkte van de beving is geanalyseerd door de moment magnitude te berekenen. Deze komt 
uit op M w = 3.6 met een onzekerheid van 0.1 magnitude units. De berekende lokale magnitude is 3.4 ± 
0.1. De relatie tussen M L en M w wordt nader onderzocht en kan leiden tot een bijstelling van de 
procedures voor de bepaling van de M L . In de verdere analyse wordt uitgegaan van een magnitude 3.6 
voor dit event. 

Berekeningen geven aan dat de bron een gemiddelde beweging van 5 ± 3 cm omvatte langs een 
cirkelvormig breukoppervlak met een straal van 390 ± 110 m en een spanningsval van 25 ± 9 bar. Deze 
bepalingen gaan uit van het Brune model. Het mechanisme van de breuk is niet eenduidig te bepalen uit 
de polariteit van de geregistreerde golven. Onderzoek met behulp van golfvorminversie zal naar 
verwachting meer duidelijkheid geven. Meerdere S-golven zijn bij deze beving geregistreerd, hetgeen de 
duur van de sterk gevoelde beweging verlengd heeft. Dit is ook gemeld door de lokale bevolking. 

Data van het accelerometer netwerk in het Groningen veld heeft maximale versnellingen (PGA) gemeten 
tot een maximum van 85 cm/s 2 , of daarvan afgeleid 3.45 cm/s als maximale snelheid (PGV). Vergelijking 
met voor geïnduceerde bevingen afgeleide relaties tussen de kans op schade en de snelheid van de 
bodembeweging laat zien dat bij deze waarden een kans van 20-35% op schade bestaat. De gemeten PGA 
en PGV worden goed voorspeld door bestaande Ground Motion Prediction Equations (GMPE's) die 
afgeleid zijn voor zwakke en ondiepe aardbevingen. Maximum intensiteit VI is berekend voor een beperkt 
gebied (< 4 km) rond het macroseismisch epicentrum, dat ca 2 km NE van het instrumentele epicentrum 
is gelegen. 

De toename van het aantal bevingen in het Groningen veld (190 events met een M L > 1.5) maakt een 
update van de hazard berekeningen mogelijk. Gebaseerd op een breuk in de trend van de cumulatieve 
energie rond 2003, wordt de dataset opgedeeld in twee tijdsintervallen: 1991-2003 en 2003-2012. 
Analyse laat zien dat de frequentie-magnitude relatie in beide segmenten bepaald wordt door dezelfde 
Gutenberg-Richter (GR) b-waarde, maar een verschillende waarde voor de jaarlijkse hoeveelheid 
aardbevingen, de GR a-waarde. De hoeveelheid bevingen neemt toe en dit verschijnsel lijkt te correleren 
met de toegenomen productie. 

Het is niet mogelijk gebleken de maximaal mogelijke magnitude voor aardbevingen in het Groningen veld 
te schatten op basis van de statistiek. Dit wordt veroorzaakt door de specifieke vorm van de frequentie- 
magnitude relatie voor het veld en is mogelijk beïnvloed door de niet stationariteit van het proces. 
Verdere studies, waarbij geologische data en geomechanische modellen gebruikt worden, kunnen 
mogelijk extra informatie geven. 

Tenslotte is een vergelijking gemaakt met gas- en olievelden buiten Nederland en de daarin opgetreden 
geïnduceerde events. Maximale sterktes van bevingen, zoals in de literatuur vermeld, varieren van M= 
4.2 tot 4.8. Hieruit wordt de conclusie getrokken dat niet verwacht wordt dat de maximaal mogelijke 
magnitude groter dan 5 zal worden. Maximale intensiteiten die behoren bij een ondiepe aardbeving met 
magnitude 4-5, zullen waarschijnlijk in de VI-VII range liggen. 2 Summary This report presents the results of the analysis of the August 16, 2012 earthquake near Huizinge in 
the province of Groningen. The location of the event is refined by using a local velocity model and 
using additional data from the local acceleration network. The new location is shifted ca 500 m west 
of the original location. A moment magnitude was calculated and determined at M w =3.6 ± 0.1, 
higher than the originally determined local magnitude of M L = 3.4 ± 0.1. The relation between M L and 
M w is being investigated and a possible recalibration of the local magnitude may be the result. In the 
further analysis a magnitude 3.6 is used for this event. 

The source radius is estimated to be 390 m ± HOm, the stress-drop 25 bar ± 9 bar and the average 
displacement 5 cm ± 3 cm, all based on the assumption of a Brune model. No stable solution could 
be found for the mechanism of the event based on polarity data. Further research using waveform 
modeling techniques is expected to provide results. Multiple S-wave phases have been recorded, 
extending the duration of the strongest movement. This is in line with reports from the local people. 

The regional accelerometer network recorded peak ground acceleration (PGA) values up to 85 
cm/s 2 , corresponding to a maximum peak ground velocity (PGV) of 3.45 cm/s. Comparison with 
damage probability curves for masonry structures, designed for induced seismicity, show a 20-35% 
probability of damage at these values. Recorded PGA and PGV values are well predicted by existing 
Ground Motion Prediction Equations, derived for small and shallow earthquakes. Maximum intensity 
of VI was detected in a limited region (< 4km) around the macroseismic epicenter, located ca 2 km 
NE of the instrumental epicenter. 

The extended dataset for the Groningen field ( 190 events of M> 1.5 ) allows an update of the hazard 
analysis. Based on cumulative energy trends, the dataset for Groningen was divided into two 
segments (1991-2003) and (2003-2012). Analysis shows that the frequency-magnitude relations are 
characterized by a similar value of the Gutenberg-Richter (GR) b-value, but do have a different 
seismicity rate. Seismicity rate increases with time and seems to coincide with increased production. 

The maximum probable magnitude, estimated only for all fields combined in the past, could not be 
estimated on the basis of the statistics alone for the Groningen field, due to the nature of the 
frequency-magnitude relation. Further study using geological information and geomechanical 
modeling may provide additional information. 

Based on a comparison with seismicity in hydrocarbon fields outside the Netherlands, where 
induced events were recorded up to a maximum of 4.2 < M < 4.8, we conclude that it is not expected 
that the maximum probable magnitude will exceed a magnitude 5. Intensities associated with a 
magnitude 4-5 event are expected to be in the VI-VII range. 3 Contents Samenvatting 2 

Summary 3 

Introduction 5 

Data 5 

Location 6 

Magnitude 8 

Source mechanism and parameters 10 

Peak ground acceleration (PGA) and peak ground velocity (PGV) 13 

DamageandPGV 15 

Source duration 16 

Intensity 17 

Implication for hazard analysis 19 

Cumulative energy 19 

Frequency-magnitude relation 20 

Maximum magnitude 21 

Conclusions 24 

References 25 4 Introduction On August 16, 2012 an induced earthquake occurred in the north of the Netherlands near the village 
of Huizinge in the municipality of Loppersum. We consider the event being induced due to gas 
exploration from the Groningen field. The magnitude of the event was M L =3.4, calculated using data 
from the KNMI regional borehole network [1]. The strength of the earthquake is within its 
uncertainty comparable to the largest event in the region until present, but its effects at the surface 
were feit more strongly by the population. More than 2000 damage reports have been received by 
the company responsible for the gas production (NAM). 

In this document we present first results of a detailed analysis of the Huizinge event and discuss its 
impact with respect to the hazard analysis. 

Data 

The Huizinge event was recorded by the regional KNMI borehole network, the regional 
accelerometer network and all additional seismic stations in the south of the Netherlands. European 
seismic stations reported the event at epicentral distances up to 800 km. 

Digital seismological data is in general freely available from global and regional networks and 
organizations are able to build their own virtual networks. The Orfeus Data Center, hosted at the 
KNMI, plays a key coordinating role in facilitating this European open data exchange. 

Data from the KNMI borehole network is available in real-time and feeds into automated location 
systems (Seiscomp). These systems are in development and the quality of automated locations are 
being assessed. Data from the accelerometer network are currently only available off-line. Recently 
a project started to update and expand the accelerometer network in the region and integrate the 
datastream into the real-time system. 5 Location The event was rapidly identified by both the KNMI and major European data centers. However, rapid 
automatic locations were made publicly available by these centers using openly available real-time 
data. Notably these are the Geofon data center ( http://geofon.gfz-potsdam.de/ ) and the European 
Mediterranean Seismological Center (EMSC) ( http://www.emsc-csem.org ). Initial automatic 
locations and magnitude estimates have been later corrected by human interference. Those manual 
locations are shown in Figure 2. 
Figure 2. Location of the Huizinge earthguake. The KNMI locations (1- regional model; 2- local 
model), Geofon location (3) and the EMSC location (4). Gas field are shown in light green, 
earthguakes as yellow circles, horehole stations by blue inverted triangles and accelerometers by 
blue sguares. Faults at top of the reservoir are indicated by solid lines (data courtesy of NAM). 

KNMI location: 

Using a regional velocity model and data from the regional borehole network, the KNMI calculated 
the epicenter at: 53.353 N 6.665 E (in the national coordinate system: X: 240.017 and Y: 596.911). In 
the source inversion depth has been fixed at 3 km, which is the average depth of the gas fields in the 
region. Unfortunately, borehole station ENM, located to the North-west was not functioning at the 
time of the event. 

An improved epicenter location was obtained using a local model and including acceleration data 
from a network of 8 stations that are located within an epicenter distance of 2-10 km. This local 
model includes a high velocity (salt) layer and does not include a fixed Vp/Vs ratio, but applies the 
Castagna [14] relation to connect Vp to Vs velocity [2]. 6 This epicenter solution lies ca 500 m west of the epicenter obtained using the regional model 
without the acceleration data. lts parameters are: 

Origin time: 2012 08 16 20:30:33.32 Lat: 53.3547 Lon: 6.6571 Depth: 3 km 

X: 239.519 Y: 597.095 

This epicenter location and depth estimate is our preferred hypocenter solution. It is located in the 
seismically most active part of the Groningen field and seems to be connected to a NW-SE trending 
fault on top of the reservoir (Figure 2). Accuracy of the location is estimated at 0.5 km in horizontal 
distance. 

Geofon location 

The delayed (manual) location of the Geofon center is: 53.38 N 6.53 E, with a depth at 10 km and a 
magnitude M Lv = 3.9. Geofon uses data from a world wide network with a dense coverage in Europe. 
Station separation is at least 50-100 km and combined with an average earth model limits the 
accuracy of the location. 

EMSC location 

The delayed (manual) EMSC location is: 53.36 N 6.48E, with a depth of 10 km and a magnitude M L = 
3.7. The EMSC uses mostly the same data as Geofon, but obtains additional data picks from regional 
networks. 

Both Geofon and EMSC used a Standard depth of 10 km, indicating that the source is shallow. The 
dataset does not allow a more refined depth estimation. The location of both organizations is 
around 10 km west of the KNMI location. 7 Magnitude For all induced events in the region, the determination of the local magnitude (M L ) at the KNMI is 
part of the Standard processing. For larger events in the Groningen field (M L >2.5) also moment 
magnitudes (M w ) have been determined. Within their error bounds both solutions (M L and M w ) are 
similar [1]. Evaluation and comparison of both types of magnitudes for the Huizinge event provides 
us with unique data to possibly recalibrate the local magnitude, a robust, simple and fast magnitude 
estimate, in relation to the more elaborate but generally more accurate, moment magnitude. 

Local magnitude (Mj 

In the Standard KNMI analysis the local magnitude is determined, using the KNMI borehole network 
stations. The local magnitude is defined as M L =log A wa - log A , where A wa is the maximum amplitude 
in mm recorded on a simulated Wood-Anderson seismograph and logA is the attenuation function. 
For the north of the Netherlands an attenuation relation was derived from measurements at 
borehole sensors at 200m depth [3]: 

M L = logA wa + 1.33 log(r) + 0.00139r + 0.424 

where r is the hypocenter distance in km. For each station A wa is measured as the average of the two 
horizontal components. An average of the 8 most reliable borehole data at a hypocenter distance < 
50 km gave a value for the Huizinge event of M L = 3.4 ± 0.1. Moment magnitude (M w ) 

The moment magnitude is defined as M w = (log(M )-9.1)/1.5 [5], where seismic moment M is 
estimated from the displacement spectra of the data. For a vertically heterogeneous model [6]: 

u 4W /2 Pz 1/2 V /2 i4 5/2 ^ 
m = — n 

where p is the density, V is the P- or S-wave velocity and the subscripts and z indicate the values at 
the receiver and at source depth respectively. R is the hypocenter distance, F s accounts for the free- 
surface amplification (F s =2) and R ,o is the average radiation pattern coëfficiënt (0.52 for P-waves 
and 0.63 for S-waves) and Q is the low frequency spectral level. Kraaijpoel and Dost [2] determined 
source parameters for 4 earlier events in the Groningen field and showed a good correspondence 
between M L and M w , using a shear velocity V = 700 m/s and a V z = 2200 m/s at a source depth of 3 
km. Densities are p = 1960 kg m" 3 and p z =2600 kg m" 3 . 

The raw data files are corrected for instrument response and absorption/scattering. The latter 

nf(—+K) 

correction is of the form e QP , with R hypocenter distance, Q the quality factor describing 
regional anelastic attenuation, /? the shear velocity, and k a measure of the high frequency decay 
slope [7]. Q was calculated for previous events in the Groningen field and ranges from Q=20 for 
distances < 25 km to 60 at a distance >50 km. The measured values for k in this region are between 
0.02 and 0.05. 8 After correction for the high frequency attenuation, the S-wave displacement spectra were used to 
determine the low frequency spectral level Q and angular corner frequency cü c , which will be used 
in the determination of source parameters. 

Results of the analysis provide a stable solution for the accelerometer recordings at an hypocenter 
distance of 4-10 km. The seismic moment is M = 3.5 ± 0.9 E+14 Nm and the corresponding moment 
magnitude M w = 3.6 ± 0.1. 

There is a difference of 0.2 magnitude units between the mean values of M L and M w and although 
the error bars increase if restrictions on epicenter distances are relaxed, this difference is currently 
being investigated in detail. Both magnitude calculations are based on displacement data. For M L an 
additional Wood- Anderson filter is applied, that includes a 0.8 Hz high pass filter. For the larger 
events this filter's corner frequency approaches the corner frequency of the events and its influence 
is part of ongoing research. The outcome may have implications for the procedure used to 
determine M L , but its effect is expected to be small (0.1-0.2 magnitude units). 

In summary, we consider the Mw = 3.6 ± 0.1 as the best magnitude estimate for the Huizinge 
earthquake. We will investigate closer the M L -M W relation to obtain a more robust and accurate 
rapid magnitude estimator for induced seismicity. However, we would like to note that earthquake 
magnitude estimates are inherently uncertain with 0.1 usually being the lowest possible uncertainty 
limit. 

Comparison with other magnitude estimates 

The magnitude reported by the EMSC, M L = 3.7, is within the error bounds similar to the M w = 3.6 . 
The Geofon solution, M Lv = 3.9, local magnitude derived from the vertical component, is too high, but 
may be explained by using stations that are located in only a small azimuth range. Unfortunately, 
both EMSC and Geofon do not publish error bars on their magnitude determinations. 9 Source mechanism and parameters Source mechanism 

Based on polarity information from the first onsets of the seismic waves and amplitude ratio's 
between the P, SV and SH phases, no stable focal mechanism could yet be found. However, a 
previous event, M L = 2.7, 600m south east of the current event happened on April 14, 2009. For this 
event a focal mechanism could be determined, being a normal fault with a strike of 320°, a dip of 66° 
and a strike of -105° [1]. 
Figure 3, Source mechanism for the 2009, M L = 2.7 Huizinge event. On the left the SV radiation 
pattern is shown, on the right SH radiation pattern. Radiation is shown in a lower hemisphere 
projection. Positive polarity is indicated in red, negative in blue. 

Taking the 2009 event as an example, figure 3 shows the vertically (SV) and horizontally (SH) 
polarized shear wave radiation pattern. Due to a dipping fault surface and a small effect of the rake, 
the radiation pattern is complex. 

Finding a stable solution for the source mechanism is important for understanding the earthquake 
process and will be used in geomechanical modeling. It also may explain the patterns we see in the 
intensity values. 10 
Time in seconds 

Figure 4. Comparison of acceleration recorded in station Middelstum-1 for the April 14, 2009, ML = 2.7 (top 
three records) and the recent August 16, Huizinge event (bottom three records). From top to bottom: 090414-( 
l=radial, 2=transverse, 3=vertical) and 120816- (4= radial, 5=transverse, 6= vertical). 

Comparison between the two closely spaced events near Huizinge is expected to provide more 
insight in the possible mechanism. However, being at similar epicenter distances of 2-3 km, the 
difference in azimuth is around 20 degrees and the polarity of the P waves is very different. 
Remarkable is the doublé S pulse for the recent Huizinge event and deserves extra attention, as it 
extends the duration of the strong shaking. Waveform inversion, using a detailed velocity model is 
expected to assist in constraining the mechanism. Both topics are subject of ongoing research. 

Source parameters 

Source parameters, such as the seismic moment, stress-drop, radius of a circular fault model and the 
average displacement on the fault have been estimated based on Brune's model [1]. 

Corner frequency 
[Hz] 


Stress-drop 
[bar] 


Radius 
[m] 


Average displacement 
[mm] 


Accelerometers 


1.9 ±0.6 


24 ± 18 


460 ± 130 


60 ±38 


Boreholes 


2.4 ±0.4 


25 ± 16 


340 ± 50 


48 ± 19 


All 


2.2 ±0.5 


25 ±9 


390 ± 110 


53 ±28 Table 1. Source parameters for the Huizinge earthquake 11 As seen in Table 1, the accelerometers and borehole sensors give similar results. The event is 
characterized by a low corner frequency, around 2 Hz and a relatively high stress drop of 25 bars, 
compared to 17 bars for the M L = 3.5, 2006 event near Westeremden [1]. Source radius is 
comparable between both events, while the average displacement of the Huizinge 2012 event is 
60% larger, thus resulting in the large stress drop estimate. 12 Peak Ground Acceleration (PGA) and Peak Ground Velocity (PGV) For the assessment of damage, an estimate of peak ground acceleration (PGA) or peak ground 
velocity (PGV) is required [1]. PGV values are derived from the PGA measurements by applying a 
recursive filter that includes removal of the instrument response and conversion to velocity. PGA H-comp. in cm/s*s PGV H-comp. in cm/s 
Figure 5. Maximum accelerations [a] and velocities [b] recorded by the KNMI accelerometer network. 
Indicated are maximum values, not average values. In b] PGV recorded in the transverse component 
is marked by "T". 

The Huizinge event was recorded at 8 accelerometer stations at an epicenter distance between 2 
and 18.5 km. The maximum horizontal peak ground acceleration (PGA) measured is 85 cm/s 2 , 
corresponding to a peak ground velocity of 3.45 cm/s (Table 2). Figure 5a shows the variation of PGA 
over the region with a west-east trending maximum value close to the epicenter. This maximum 
corresponds to the radial component, while in north-south direction the maximum is found on the 
transverse component. This difference is due to the source mechanism. station 


PGA 


PGA 


PGA 


PGAz 


PGV 


PGV 


PGV 


Epic. dist 
rad 


trans 


hor 
rad 


trans 


hor 


[km] 


WSE 


51.0 


40.8 


45.9 


75 


2.55 


1.21 


1.88 


2.6 


MIDI 


85.0 


30.0 


57.5 


45.2 


3.45 


0.9 


2.18 


2.0 


GARST 


66.7 


35.9 


51.3 


25.8 


2.34 


0.79 


1.57 


3.9 


KANT 


22.4 


52.1 


37.3 


22.7 


0.69 


2.36 


1.53 


3.8 


STDM 


17.7 


29.7 


23.7 


20.8 


0.58 


1.33 


0.96 


3.8 


WIN 


11.4 


11.3 


11.4 


9.9 


0.64 


0.43 


0.54 


6.2 


HKS 


6.8 


8.9 


7.9 


11.7 


0.4 


0.45 


0.43 


9.6 


FRB2 


4.0 


7.1 


5.6 


5.1 


0.1 


0.11 


0.11 


18.5 Table2. Measured values of PGA and PGV in 8 accelerometer stations from figure 5. 13 10 15 

Hypocenter distance [km] 20 
_ i i i i 

5 10 15 20 

Hypocenter distance [km] 

Figure 6. Measurements of PGA (top) and PGV (bottom) from the Huizinge event compared to 
models from [3, D04] in red and [4, D12] in blue. Uncertainties are indicated by dashed lines 

These measurements provide a unique opportunity to test Ground Motion Prediction Equations 
(GMPEs) that were derived in the past. Two models were selected: D04, a model based on measured 
data from small shallow events recorded in the Netherlands [3] and D12, a more recent model based 
on a larger dataset of similar events [4]. 14 For the PGA and PGV different definitions are used: 1] the maximum (peak) value on one of the 
horizontal components and 2] the geometrie mean of the peaks of the two horizontal components. 
The latter is used in the GMPE's listed. From the comparison of the data with predictions from the two models in figure 6, we conclude that 
for PGV model D04 fits the data within the error bars, while D12 underestimates the data. For the 
PGA measurements D12 is the better model, while D04 overestimates the data. The variance in the 
D12 model is large compared to D04, which might be caused by the different types of shallow 
seismicity from different regions used in the inversion. Damage and PGV Based on measured accelerograms near Roswinkel, an assessment was made of the damage 
probability for different building classes as a function of PGV [10]. This relation between damage 
probability and PGV was used in an assessment of the maximum damage due to a M=3.9 earthquake 
near the Bergermeer gasfield [11] and may also act as a guideline for damage assessment of the 
Huizinge event. However, the signals recorded near Huizinge do show a different character, mainly due to the 
occurrence of two or three S-wave phases. Evaluation of response spectra, calculated from the 
accelerometer data, is required to further investigate the applicability of the aforementioned 
relation. 70 
Figure 7. Damage probability (y-axis) versus PGV (x-value) for masonry buildings in a good state 
(blue), a bad state (purple) and monuments (red). Figure taken from [11]. 

The largest recorded PGV in the region is 34.5 mm/s, which is equivalent to a 20-35% probability of 
damage to masonry buildings. An evaluation of over 2000 damage reports in the region and 
comparison with the damage probability curves will be a good test-case for the applicability of the 
relation. 15 Source Duration ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ — i — I — i — i — i — ■ — i — ■ — » — i 1 — i— — i — i 1 — ■ — i — ■ — i — i 1 — i — i n ■ i | i ■ i | i 1 1 l 1 1 l 1 | 1 ■ i ^ 

^^^^ \S WIP. 4JJH-B i -r tfrne ln iecondi 

Figure 8. From top to bottom: accelerometer recording in station Middelstum-1 (1-3, radial, 
transverse and vertical)), Westeremden (4-6, rad, trans., vert.) and Stedum (7-9, rad, trans., vert.)for 
the August 16, 2012 Huizinge event. 

The accelerometer data from the Huizinge event shows in some stations multiple S-phases, resulting 
in longer duration of the strongest motion from 0.2 to 1.5 seconds (Figure 8). The P wave recorded 
in Westeremden shows a complex onset and it is unclear if this is a source (rupture) effect or a local 
effect. Waveform modeling will be used to investigate the complexity of the waveforms, looking for 
an explanation of both phenomena. The salt layer on top of the reservoir, acting as a high velocity 
layer, varies strongly in thickness nearby the epicenter. Multiple reflections in the salt may be 
candidates to explain this pattern of multiple phases. The effect of multiple S phases is not present in the 2009 event, as demonstrated in figure 4. In some 
other larger events in the region, a similar longer duration of the S-wave strong motion is reported in 
some of the stations, but certainly not all. Also these records will be used in the waveform modeling. 16 Intensity The KNMI operates a Web site which provides an inquiry where people can contribute with their 
experiences during local earthquakes ( http://www.knmi.nl/seisrriologie/seismoenquete.html ). 
These inquiries form the basis of an evaluation of intensities. Intensity data, describing the feit 
effects from the Huizinge event, are compared to measured PGA and PGV values in the region. 
Figure 8. Community Internet intensities, for the 2012 Huizinge earthguake (epicenter marked by a 
star). Communities are based on the Dutch zip code system and averaged over 1 km 2 areas. Cities are 
shown in grey. 

Incoming responses to the inquiries are processed using an approach developed at KNMI for induced 
earthquakes in the Netherlands, based on the Community Intensity Map approach [8]. Weights are 
assigned to the different categories in the inquiries and intensities calculated as a weighted sum. 
This method has been calibrated using a number of shallow induced events for which also a manual 
interpretation exists. Average values of Community Internet Intensities (CM) for the Huizinge event 
are shown in figure 8. Although many small communities exist in the region, people living in the 
larger cities, like Groningen south-east of the epicenter or Delfzijl to the east, dominate the 
response. 

Figure 9 shows the isoseims, obtained from the Community Internet Intensities in figure 8. Isoseisms 
are calculated using a kriging technique. In order to diminish the effect of spatial undersampling, a 
background intensity net was introduced. All processing was carried out using ArcMap software and 
the isoseisms are calibrated using comparison with manually interpreted isoseisms for past events. 

The isoseims fit well with a shallow source at 3 km depth. The Macroseismic epicenter, taken as the 
center of the intensity VI contour, is located north-east of the instrumental epicenter. This difference 
may be explained by the source mechanism. However, details in the intensity contours are also 17 influenced by the population density, e.g. to the south-west the effect of the city of Groningen is 
clearly visible and therefore one should be cautious with the interpretation of the contours. Intensity 
VI is measured in a limited region at < 4km from the macroseismic epicenter. EMS 


Short 


Additional info 


98 


description 
1 


Not feit 


Not feit by anyone 


2 


Scarcely feit 


Vibration is feit only by individual people at rest in houses, especially on upper 
floors of buildings. 


3 


Weak 


Feit indoors by few, people at rest feel swaying or light trembling, noticeable 
shaking of objects 


4 


Largely 


The earthquake is feit indoors by many people, outdoors by few. A few people 
observed 


are awakened. The level of vibration is possibly frightening. Windows, doors 
and dishes rattle. Hanging objects swing. No damage to buildings 


5 


Strong 


The earthquake is feit indoors by most, outdoors by many. Many sleeping 
people awake. A few run outdoors. Entire sections of all buildings tremble. 
Most objects swing considerably. China and glasses clatter together. The 
vibration is strong. Topheavy objects topple over. Doors and windows swing 
open or shut. 


6 


Slightly 


Feit by everyone indoors and by many to most outdoors. Many people in 
damaging 


buildings are frightened and run outdoors. Objects on walls fall. Slight damage 
to buildings; for example, fine cracks in piaster and small pieces of piaster fall 


7 


Damaging 


Most people are frightened and run outdoors. Furniture is shifted and many 
objects fall from shelves. Many buildings suffer slight to moderate damage. 
Cracks in walls; partial collapse of chimneys. Table 3. Overview of the descriptions belonging to the EMS98 intensity grades. 

... ^ Intensity 
5km Figure 9. Isoseisms for the 2012 Huizinge event. 18 Implications for hazard analysis The last update of the hazard analysis for the region [1] included all data until 2010. The Huizinge 
event allows us to extend the dataset to September 2012 and investigate the hazard for the 
Groningen field in more detail, since the dataset for this field now contains 190 events of ML > 1.5. 
A new public dataset on average annual production became recently available 
( www.nlog.nl/en/oilGas/oilGas.html ) and could be used to compare annual production to 
seismicity. 

Cumulative energy 
Time in yeari 

Figure 10: Cumulative square root of the energy released in the events in the Groningen field (blue) in 
GJoule compared to average annual gas production in Billion Cubic Meter (BCM). Also shown are the 
linear models describing the cumulative seismic energy release. 

We estimated the cumulative seismic energy release with time for the period 1986-2012, following 
the procedures explained in [1]. The increase in the rate of seismic energy, which was reported in 
[1], based on data for all gas fields for the period 1986-2010 continues. Selecting only the Groningen 
field data from the database the increase in the rate of seismic energy becomes even more 
pronounced (Figure 10). 

The break in the energy curve correlates with the production data. The driving force behind the 
seismicity is thought to be differential compaction [9]. Increased production since 2001 may 
therefore explain the increased rate of seismic energy release starting around 2003. The high 
production in the period 1990-1997 may have resulted in relative low levels of seismicity because 
not enough compaction was available at that time. 19 As disussed in [1], the increased rate of seismicity implies a breakdown of the stationarity 
assumption in the seismic hazard assessment. Frequency-magnitude relation 1.5 
.5 2 2.5 3 3.5 4 

Magnitude Figure 11. Annual cumulative frequency for two time periods (1991-2003 and 2003-2012). Seismicity 
rate (GR a- values) differs, but the b-values are equal within their error bounds. Following the methods described in [1], we calculated the frequency magnitude relation (FMR) for 
the Groningen field only. Since the assumption of stationarity over the total period where seismicity 
is observed in the Groningen field seems to be not valid any more, the data set is split-up in two 
periods: 1991-2003 and 2003-2012. Figure 11 shows the FMR for the two time periods. 

The FMR curves consists of a Gutenberg-Richter (GR) part, described by a linear relation, and a non- 
linear part for the higher magnitudes. Parameters a , the seismicity rate, and b, the slope of the GR 
relation are calculated using a maximum likelihood methods (see [1] for references). 

For Groningen (1991-2003) the best result, using the method of Page is b= 1.08 ± 0.25, a= 2.33±0.37 
and M max =3.1. This method is dependent on an assumption for M max , but this has not a large 
influence (e.g. with M max = 3.3: fa=1.14 ± 0.29). Processing the data for Groningen for the period 
1996-2003, where the magnitude of completeness is 1.5, leaving-out the observation of detected 
events in the period 1991-1996, gives as best estimate with M max = 3.1: b=1.41±0.41 and 
a=2.84±0.61. For this reduced dataset, the error in the b-values significantly increased and this 
demonstrates the importance of carefully constraining a sparse dataset. 20 For the period 2003-2012 the curve is less well behaved, but contains 3 times more data and gives a 
best fit, using the same method, of b=1.09 ± 0.17, o=2.82 ± 0.25 at M max =3.9. The fit is best for the 
lower magnitude range and worse for the higher magnitudes. Using higher values for M max only 
results in a higher fa-value, while a lower b-value would give a much better fit. 

We conclude from the analysis that both GR curves are characterized by a similar value of b, but at a 
different seismicity rate a. Since the fa-value gives an indication of the mechanism behind the 
seismicity the fact that the change in behavior of the system is only due to the seismicity rate is 
reassuring. 

Maximum magnitude 

Groningen field 

Since there is only information available on the statistics of seismicity for this region, no estimate of 
the maximum probable magnitude for the Groningen field could be made on the basis of estimated 
available fault surface or the reactivation potential of faults and the average slip from 
geomechanical modeling. 

Therefore, a Monte Carlo simulation [1] has been applied to the seismicity data from the Groningen 
field. In this simulation artificial datasets are generated by randomly varying the calculated annual 
cumulative frequencies within their error bounds and fit each dataset to a bounded frequency- 
magnitude relation. Result is a Poisson distribution of values for M max . In this procedure, values for 
M max >5.5 are discarded, being regarded unrealistic and an artifact of the method. Results for the 
Groningen field data show a flat probability density function, which could not be interpreted in 
terms of a Poisson distribution. Therefore, it was concluded that no reliable estimate can be given 
for the M max of the Groningen field alone. 

Until now, the assumption was that if we take the statistics of all fields, this would give a good 
indication of a M max for individual fields. This was a necessary step, since the dataset for individual 
fields was too small to draw conclusions. Only recently, this changed for the Groningen field. 

Other hydrocarbon fields in the Netherlands 

The Groningen dataset dominates the induced seismicity database for the Netherlands since 2003, 
therefore also the M max estimates from statistics for other fields may be questioned. In some 
instances, e.g. the Bergermeer field, independent information on available fault surface and 
estimates of average slip from geomechanical modeling are available[12][13]. These estimates 
confirm the M max =3.9 estimate from statistics. Since most of the smaller fields do contain faults of 
limited size, we do not see a reason to change the existing M max for the other fields. 21 Hydrocarbon fields outside the Netherlands 

An alternative approach to estimate the maximum possible magnitude is to look for analogues in 
other areas with (similar types of) induced seismicity. Here we have to take care to make a 
distinction between triggered and induced seismicity. In triggered seismicity the stress perturbations 
that are released during an earthquake are primarily due to natural tectonic processes; the human 
activities merely trigger the earthquakes, perhaps sometime ahead of their natural occurrence. In 
induced seismicity the stress perturbations that are released during an earthquake are primarily 
induced by the human activities themselves, as is the case in Groningen. The field is located in an 
area that we regard as aseismic from a natural perspective. We therefore do not expect any 
triggered seismicity. 

Perhaps the closest analogue is found in the gas fields of Northern Germany. These fields are located 
in the same sedimentary sequence as the Groningen field, in a similar tectonic setting, albeit a bit 
deeper (4.5-5. Okm). The Rotenburg event of October 20, 2004 took place in the direct vicinity of a 
gas field in production and had a moment magnitude of M w = 4.4 (M L = 4.5). It is probably also an 
induced event [15]. Due to the limited number of events in Northern Germany a statistical analysis is 
not possible. 

The Ekofisk oilfield in the North Sea is located at a similar depth as the Groningen field in the 
sedimentary basin of the Dutch Central Graben. The largest earthquake in the surroundings of the 
Ekofisk field was the May 7, 2001 event with moment magnitude Mw 4.1-4.4 [16]. Although the area 
is not completely void of natural seismicity this largest event was most probably induced, although 
its nature was quite different from the events in Groningen. The Ekofisk event took place in the 
overburden on a very large sub-horizontal plane with small displacement. The subsidence induced 
by the oil recovery is in the order of meters and the event followed an unintended water injection. 

The Lacq gas field in the South of France has a history of more than 1000 micro-earthquakes with 
local magnitudes up to Ml 4.2 [17,18,19]. The depth is similar to Groningen, but sedimentary and 
tectonic context is quite different, with a less compacting chalk reservoir and the vicinity of the 
Pyrenees. 

An event of short-period-body-wave magnitude mbLg 4.3, on April 9, 1993, was probably induced 
by the gas extraction from the Fashing field in South-Central Texas [20]. The field is located in a 
limestone reservoir under an anticlinal structure at depth similar to the Groningen field. In the same 
area on October 20, 2011 an event took place with magnitude 4.8, as reported in the public media. 
For this event we have not found a scientific publication. 

Higher magnitude events have also been observed in the neighborhood of hydrocarbon reservoirs 
(e.g., Gazli 1984, Ml 7.2; Coalinga 1983, Ml 6.7), however these have been identified as natural or 
triggered rather than induced. In recent years overviews of induced seismicity in hydrocarbon fields 
are published [21,22] and for human induced events [23]. The latter includes both triggered and 
induced earthquakes. In [21] the author remarks "Induced seismicity in hydrocarbon fields is 
typically small to moderate (M L < 4.5)". 22 To conclude, the magnitudes of the largest induced events in hydrocarbon reservoirs, as reported in 
the scientific literature, remain, if rounded upwards, below M L = 5.0. One has to keep in mind, 
however, that the comparison is made for hydrocarbon fields in different geological settings and 
tectonic regions. Also, enough existing fault surface should be available to accommodate the 
movement of a larger event. 

Consequences for Groningen 

Based on statistics only, no reliable estimate could be obtained of a maximum probable earthquake 
for the Groningen field. Further research using additional information from geology and 
geomechanical modeling is expected to provide additional constraints on the possible value of the 
M max . Until this information is available, we estimate an conservative upper limit for M max at 
magnitude 5.0. 

An estimate of the intensity that corresponds to a M max = 5.0 is difficult to assess. Magnitude- 
intensity relations have a large Standard deviation. A rough estimate will be that intensities will 
reach an intensity VII (Table 3). 23 Conclusions The earthquake on August 16, 2012, near Huizinge (Groningen) is the largest induced earthquake 
ever recorded in the Netherlands related to hydrocarbon production. A detailed analysis shows 

1. The Huizinge event is located in the area of highest activity in the Groningen field within the 
community of Loppersum. 

2. The moment magnitude of the event is M w =3.6 ± 0.1, which is larger than the original 
estimate of the local magnitude M L = 3.4 ± 0.1. The M L -M W relation is subject of ongoing 
research. 

3. The source is characterized by a radius of 390 ± 110 m, an average displacement of 5 ± 3 cm 
and a stress-drop of 25 ± 9 bar. Polarity inversion did not provide a stable mechanism yet, 
waveform modeling is expected to provide results. 

4. Accelerometer recordings at epicenter distances of 2-10 km show values of PGA up to 85 
cm/s 2 and PGV up to 3.45 cm/s. At these values a damage probability of 20-35% exists for 
masonry structures, although this relation is valid only for events of short duration. It is 
shown that Ground Motion Prediction Equations derived for small shallow earthquakes 
predict the measurements. 

5. Multiple S-wave phases have been recorded, extending the duration of the strong motion. 
This longer duration was also observed by local people. 

6. Maximum intensity VI is observed in a limited region (<4 km) around the macroseismic 
epicenter. 

7. For the Groningen field an update of the hazard analysis is carried out, including an 
estimate of the maximum probable magnitude. Based on cumulative energy calculations 
the dataset was divided into two segments (1991-2003) and (2003-2012). Both segments 
are characterized by a constant b-value, but different seismicity rate. Comparison with 
average annual production data shows a correlation between seismicity rate and 
production. 

8. A value for M max could not be derived for the Groningen field, due to the nature of the 
frequency-magnitude relation. 

9. A literature study of induced seismicity in other hydrocarbon fields indicate maximum 
recorded events between M L = 4.2 (Lacq) and M = 4.8 (Fashing). Following only these 
observations we do not expect larger events to occur in the Groningen field, i.e. a 
maximum probable magnitude below M L = 5.0. 24 References [I] Dost, B., F. Goutbeek, T. van Eek and D. Kraaijpoel, 2012, Monitoring induced seismicity in the 
North of the Netherlands: status report 2010, KNMI Scientific report; WR 2012-03. 

[2] Kraaijpoel, D. and B. Dost, 2012, Implications of salt-related propagation and mode conversion 
effects on the analysis of induced seismicity, Journal ofSeismology, DOI 10.1007/sl0950-012-9309-4 

[3] Dost, B., T. Van Eek and H. Haak, 2004, Scaling of peak ground acceleration and peak ground 
velocity recorded in the Netherlands, Bollettino di Geofisica Teorica ed Appliocata, 45,3: 153-168. 

[4] Douglas, J., B. Edwards, V. Convertito, N/ Sharma, A. Tramelli, D. Kraaijpoel, B.M. Cabrera, N. 
Maercklin and G. De Natale, 2013, Predicting ground motion from induced earthquakes in 
geothermal areas, submitted to Bul. Seism. Soc. Am., 2012. 

[5] Hanks, T.C. and H. Kanamori, 1979, A Moment Magnitude Scale, Journal of Geophys. Research, 
84: 2348-2350. 

[6] Aki, K. and P.G. Richards, 1980, Quantitative Seismology, theory and methods, W.H. Freeman 
and company, San Francisco, 932 pp. 

[7] Anderson, J.G. and S. Hough, 1984, A model for the shape of the Fourier amplitude spectrum of 
acceleration at high frequencies, Bulletin of the Seismological Society of America, 74: 1969-1994. 

[8] Wald, D.J., V. Quitoriano, LA. Dengier, and J.W. Dewey, 1999, Utilization of the Internet for Rapid 
Community Intensity Maps, Seismological Research Letters, 70: 680-697. 

[9] Dost, B. and H.W. Haak, 2007, Natural and induced seismicity, in Th. E. Wong, D.A.J. Batjes, and J. 
de Jager. Eds., Geology of the Netherlands, Royal Netherlands Academy of arts and Sciences, 223- 
229. 

[10] Van staalduinen, P.C. en C.P.W. Geurts, 1998, De relatie tussen schade aan gebouwen en lichte, 
ondiepe aardbevingen in Nederland: inventarisatie, TNO rapport 97-CON-R1523-1, 98pp. 

[II] Van Kanten-Roos, W., B. Dost, A.C.W.M. Vrouwenvelder and T. van Eek, 2011, Maximale schade 
door geinduceerde aardbevingen: inventarisatie van studies met toepassingen op Bergermeer. TNO- 
KNMI report (also published as appendix in [1]). 

[12] Logan, J.M., N.G. Higgs, J.W. Rudnicki, 1997, Seismicity risk assessment of a possible gas storage 
project in the Bergermeer field, Bergen concession, Report to BP, 137pp. 

[13] Muntendam-Bos, A.G., B.B.T. Wassing, CR. Geel, M. Louh and K van Thienen-Visser, 2008, 
Bergermeer Seismicity Study, TNO report 2008-U-R1071/B, 95pp. 25 [14] Castagna, J.P., Batzle, M.L. and Eastwood, R.L, 1985, Relationships between compressional 
wave and shear-wave velocities in clastic silicate rocks: Geophysics, 50, 571-581. 

[15] Dahm, T., F. Krueger, K. Stammler, K. Klinge, R. Kind, K. Wylegalla and JR Grasso, 2007, The 2004 
M w 4.4 Rotenburg, Northern Germany, Earthquake and lts Possible Relationship with Gas Recovery , 
Buil. Seism. Soc. Am., 97: 691-704, DOI: 10.1785/0120050149. 

[16] Ottemoeller, L, H.H. Nielsen, K. Atakan, J. Braunmiller, and J. Havskov, 2005, The 7 May 2001 
induced seismic event in the Ekofisk oil field, North Sea, J. Geoph. Res., 110, B10301, doi: 
10.1029/2004JB003374. 

[17] Maury, V., J.R.Grasso and G. Wittlinger, 1990, Lacq Gas Field (France): Monitoring of induced 
Subsidence and Seismicity Consequences on Gas Production and Field Operation., Society of 
Petroleum Engineers (SPE), SPE 20887. 

[18] Feignier, B. and J.R. Grasso, 1990, Seismicity Induced by Gas Production: I. Correlation of Focal 
Mechanisms and Dome Structure, Pure and Applied Geophysics, 134: 405-426. 

[19] Grasso, JR., 1992, Mechanics of seismic instabilities induced by the recovery of hydrocarbons, 
Pure appl. Geophysics, 139:507-534. 

[20] Davis, S.D., P. A. Nyffenegger and C. Frohlich, 1995, The 9 April 1993 Earthquake in South- 
Central Texas: Was It Induced by Fluid Withdrawal? Buil. Seism. Soc. Am., 85: 1888-1895. 

[21] Suckale, J., 2009, Induced seismicity in hydrocarbon fields, Advances in geophysics, 51: 55-106 

[22] Suckale, J., 2010, Moderate-to-large seismicity induced by hydrocarbon production, The Leading 
Edge, 29: 310-319 

[23] Klose, C. D., 2013, Mechanical and statistical evidence of the causality of human-made mass 
shifts on the Earth's upper crust and the occurrence of earthquakes, Journal of Seismology, 17:109- 
135 DOI 10.1007/S10950-012-0321-8. 26